Napisz do nas

office@belotti.agency

HARVEY SCOTT AGENCY sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że jeżeli Pan/Pani wyśle e-mail na adres office@belotti.agency i przekaże nam swoje dane osobowe, ich administratorem będzie Harvey Scott Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87. Przesłanie wiadomości na podany adres e-mail będzie rozumiane jako zgoda na przetwarzanie podanych w niej danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody. Odbiorcami przetwarzanych przez Harvey Scott Agency sp. z o.o. danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Harvey Scott Agency sp. z o.o. oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne.


Skutecznie wspieramy
marki w ich rozwoju.